Obliczanie śladu węglowego - kluczowe informacje i metody obliczeń - Biznes i finanse

Dodane: 25-05-2024 14:33

owanych przez określoną działalność lub proces. Jest to kluczowe narzędzie w monitorowaniu wpływu działalności człowieka na zmiany klimatyczne oraz podejmowaniu działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Metody obliczeń śladu węglowego

Istnieje kilka metod oblicz

Obliczanie śladu węglowego - kluczowe informacje i metody obliczeń - Biznes i finanse Obliczanie śladu węglowego

Kluczowe informacje dotyczące obliczania śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego jest procesem, w którym dokonuje się pomiaru ilości emisji gazów cieplarnianych, najczęściej wyrażonej w tonach dwutlenku węgla, generania śladu węglowego, jednak najczęściej stosowaną jest metoda tzw. analizy cyklu życia (Life Cycle Assessment - LCA). Polega ona na analizie kolejnych etapów procesu produkcyjnego w celu określenia ilości emitowanych gazów cieplarnianych. Inne metody obejmują m.in. analizę emisji bezpośredniej (Direct Emission Analysis - DEA) oraz analizę wielkości emisji w przeliczeniu na jednostkę wytworzonego produktu lub usługi (Emission Intensity Analysis - EIA).

Korzyści płynące z obliczania śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego pozwala firmom i instytucjom na zrozumienie wpływu ich działań na środowisko oraz identyfikację obszarów, w których możliwe jest redukowanie emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie skutecznych działań mających na celu zrównoważenie produkcji z ochroną środowiska, co przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz obniżenia kosztów operacyjnych.